QFI_Slider_Toepassingen-ruwheid

Szlifowanie jest możliwe przy wielu stopniach chropowatości. Wartość chropowatości powierzchni produktu jest oznaczona liczbą. Zasadniczo w tym celu bierze się pod uwagę średnią szorstkość, oznaczoną przez „Ra”. Pożądana szorstkość jest związana z zastosowaniem produktu.

 

W Q-Fin posiadamy maszyny do szlifowania w każdej żądanej szorstkościi zgodnie ze wszystkimi specyfikacjami klienta. Dzięki demonstracji w naszej firmie w Bergeijk z przyjemnością pokażemy wszystko, co jesteśmy w stanie osiągnąć.