EuroBLECH

: 9 marzec 2021
: 12 marzec 2021
:
:
:

Metavak

: 5 pa¼dziernik 2021
: 7 pa¼dziernik 2021
:
:
:

Engineering Works

: 17 marzec 2020
: 19 marzec 2020
:
:
:

STOM

: 31 marzec 2020
: 2 kwiecieñ 2020
:
:
:

Demonstration days Sheetmetal Machinery

: 3 marzec 2020
: 4 marzec 2020
:
:
:

BIAM International Machine Tools and Tools Fair

: 21 kwiecieñ 2020
: 24 kwiecieñ 2020
:
:
:

Cutting World

: 28 kwiecieñ 2020
: 30 kwiecieñ 2020
:
:
:

4InnovatorsDays

: 23 wrzesieñ 2020
: 25 wrzesieñ 2020
:
:
:

MetalMadrid

: 30 wrzesieñ 2020
: 1 pa¼dziernik 2020
:
:
:

XVIII International Industrial Forum

: 19 listopad 2019
: 22 listopad 2019
:
:
:

MetalMadrid

: 27 listopad 2019
: 28 listopad 2019
:
:
:

Metavak 2019

: 8 pa¼dziernik 2019
: 10 pa¼dziernik 2019
:
:
:

BlechExpo

: 5 listopad 2019
: 8 listopad 2019
:
:
:

De Brabantse Metaal Dagen

: 10 kwiecieñ 2019
: 12 kwiecieñ 2019
:
:
:

Metavak

: 30 pa¼dziernik 2018
: 1 listopad 2018
:
:
:

EuroBLECH

: 22 pa¼dziernik 2018
: 26 pa¼dziernik 2018
:
:
:

TechniShow

: 20 marzec 2018
: 23 marzec 2018
:
:
:

BlechExpo

: 7 listopad 2017
: 10 listopad 2017
:
:
:

Metavak

: 31 pa¼dziernik 2017
: 2 listopad 2017
:
:
:

Deburring EXPO

: 10 pa¼dziernik 2017
: 12 pa¼dziernik 2017
:
:
:

TIV Hardenberg

: 19 wrzesieñ 2017
: 21 wrzesieñ 2017
:
:
: